Home / Producten & Diensten / E-mailservice

E-mailservice

Z-Index biedt 2 soorten e-mailservices: regeling maximumprijzen en ontwerpregeling maximumprijzen.

Als fabrikant ziet u in dit overzicht uw eigen assortiment met de definitieve maximumprijzen voor geneesmiddelen (herijking). Het betreft uitsluitend een overzicht van artikelen waarvan de apotheekinkoopprijs hoger is dan de maximumprijs. 

Als fabrikant ziet u in dit overzicht uw eigen assortiment met de voorlopig toegekende maximumprijzen voor geneesmiddelen. Bij deze ontwerpregeling controleert Z-Index niet op een overtreding, maar geeft alle voorlopige maximumprijzen weer zoals die door VWS zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Abonneren op een e-mailservice

U kunt een abonnement nemen op één of beide e-mailservices door een e-mail te sturen aan info@z-index.nl

Wet geneesmiddelenprijzen (WGP)

Op grond van artikel 3 van de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP) wordt ten minste tweemaal per jaar onderzocht door de minister van VWS of eerder vastgestelde maximumprijzen voor geneesmiddelen geactualiseerd moeten worden. Zie ook www.farmatec.nl.

Neem voor meer informatie contact op met onze afdeling Voorlichting en Databeheer:
Contact