Home / Producten & Diensten / Lijst op maat

Lijst op maat

Z-Index levert op aanvraag selecties van gegevens uit de G-Standaard aan. Dit zijn de zogenoemde ‘lijsten op maat’. In één lijst kunnen gegevens uit meerdere bestanden worden gecombineerd.

Lijsten op maat zijn geschikt voor:

  • eenmalig een bepaalde lijst;
  • maandelijks een bepaalde lijst;
  • een lijst met historische data.

Voor aanvraag van een lijst op maat ontvangen wij graag zo specifiek mogelijk uw informatiebehoefte. Vooraf ontvangt u een prijsopgave. 

Onder lijsten op maat verstaat Z-Index ook het Taxebestand en het Historisch Bestand Add-on.

De databank G-Standaard is primair bedoeld voor apotheken, huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en instellingen. Genoemde partijen gebruiken de G-Standaard voor het voorschrijven, bestellen, declareren en vergoeden van genees- en hulpmiddelen, en voor medicatiebewaking. Alle (eind)gebruikers van de G-Standaard zijn een licentievergoeding verschuldigd voor het gebruik van (een deel van) de G-Standaard. Z-Index levert de G-Standaard niet aan consultancybureaus die informatie uit de G-Standaard al dan niet geaggregeerd en al dan niet deel uitmakend van een advies(rapport) met gegevens uit andere landen verkopen aan derden, doorgaans farmaceutische bedrijven en (semi-)overheidsinstanties. Farmaceutische bedrijven en (semi-)overheidsinstanties die behoefte hebben aan informatie uit de G-Standaard, kunnen rechtstreeks contact opnemen met Z-Index voor een eenmalige of maandelijkse lijst op maat (een extract uit de G-Standaard), onder de nadrukkelijke restrictie dat een lijst op maat uitsluitend voor intern gebruik is.

Neem voor meer informatie contact op met onze afdeling Voorlichting en Databeheer:

Contact