Home / Wizard / G-Standaard met medicatiebewaking

G-Standaard met medicatiebewaking

U heeft G-Standaard informatie nodig t.b.v. een softwaresysteem waarmee ook medicatiebewaking gedaan kan worden

In dat geval heeft u de complete G-Standaard nodig. Door het G-Standaard download abonnement af te sluiten kunt u elke maand na de productie (volgens het productieschema) de gehele G-Standaard downloaden en importeren in uw softwaresysteem. Zo hebben de gebruikers van uw systeem elke maand de beschikking over de meest actuele informatie.

De bestanden die gedownload kunnen worden zijn opgeslagen als tekstbestanden (ASCII fixed length). Om de bestanden tot bruikbare informatie te transformeren is programmeerkennis vereist. Er is namelijk ontsluitingssoftware nodig die de juiste bestanden en velden aan elkaar koppelt. Z-Index levert deze software niet, omdat iedere afnemer zijn eigen unieke softwaresysteem gebruikt.

Zie ook de beschrijvingen van de G-Standaard:

Vul onderstaande gegevens in om een offerte G-Standaard download aan te vragen en klik daarna op Verzenden.
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Offerte G-Standaard download*  
Testbestand
Realisatie in eigen beheer*  
Gaat het softwaresysteem in de toekomst door derden gebruikt worden?*   Let op! Zie de opmerking onder het formulier over het gebruiksrecht. Als ja wordt geantwoord, vink hieronder aan wie de toekomstige gebruikers van het softwaresysteem zijn.
Gebruikers softwaresysteem
Openbare apotheek/Politheek/andersoortige apotheek Alle openbare apotheken in Nederland hebben met Z-Index al een licentieovereenkomst voor gebruiksrecht G-Standaard. De kosten hiervoor zijn gedekt. Mocht u aan een apotheek doorleveren anders dan een openbare apotheek/politheek noteer dan in het veld andersoortige apotheek om wat voor soort apotheek het gaat.
Ziekenhuisapotheek De basislicentievergoeding voor het gebruik van de G-Standaard voor de ziekenhuisapotheek wordt vastgesteld op basis van het totaal aantal beschikbare ziekenhuisbedden waarover het ziekenhuis beschikt, met als peildatum 31 december van het voorliggende kalenderjaar, en conform het door het ziekenhuis genoemde aantal bedden in de wettelijk verplichte bijlage “Kerngegevens” bij het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. De ziekenhuisapotheek ontvangt van Z-Index/KNMP een overeenkomst.
Huisarts/Apotheekhoudende huisarts/Huisartsenpost Voordat een huisarts gebruik gaat maken van uw software waar de G-Standaard in verwerkt is dient het softwarehuis met de huisartsen een overeenkomst af te sluiten. Hierin dient een tekst voor integrale opname in of addendum bij de overeenkomst tussen een intermediair en eindgebruiker gemaakt te worden. Z-Index levert het stukje tekst aan. Het softwarehuis int het gebruiksrecht en draagt deze aan Z-Index af. Het gebruiksrecht wordt geint op basis van het aantal FTE voorschrijver (BIG-geregistreerd). Opgave van het aantal FTE ontvangen wij jaarlijks in januari per huisarts/apotheekhoudende huisarts en/of huisartsenpost.
Ziekenhuis Voordat het ziekenhuis gebruik gaat maken van uw software dient deze eerst met ons een overeenkomst af te sluiten. De basislicentievergoeding voor het gebruik van de G-Standaard voor het ziekenhuis wordt vastgesteld op basis van het totaal aantal beschikbare ziekenhuisbedden waarover deze beschikt, met als peildatum 31 december van het voorliggende kalenderjaar, en conform het door het ziekenhuis genoemde aantal bedden in de wettelijk verplichte bijlage “Kerngegevens” bij het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Het ziekenhuis ontvangt van Z-Index een overeenkomst.
Zorgverzekeraar/Gevolmachtigd assuradeur/Clearinghouse Voordat een zorgverzekeraar gebruik gaat maken van uw software dient deze eerst met ons een overeenkomst af te sluiten. De basislicentievergoeding voor het gebruik van de G-Standaard voor een zorgverzekeraar wordt vastgesteld op basis van het totaal aantal verzekerden. Voor het gebruik van de G-Standaard is bij vooruitbetaling een jaarlijkse licentievergoeding verschuldigd voor elk label waaronder zorgverzekeringen worden aangeboden. Per label wordt de hoogte van de licentievergoeding jaarlijks vastgesteld op basis van de door de label opgegeven aantal verzekerden dat rechtstreeks en/of via gevolmachtigd assuradeurs verzekerd was op 31 december van het voorliggende jaar. De zorgverzekeraar ontvangt van Z-Index een overeenkomst en jaarlijks een opgaveformulier waarmee Z-Index het aantal verzekerden opvraagt.
Instelling met eigen gevestigd apotheker en instellingsapotheek Voordat een instelling met eigen gevestigd apotheker en instellingsapotheek gebruik gaat maken van uw software dient het softwarehuis met hun een overeenkomst af te sluiten. Hierin dient een tekst voor integrale opname in of addendum bij de overeenkomst tussen een intermediair en eindgebruiker gemaakt te worden. Z-Index levert het stukje tekst aan. Het softwarehuis int het gebruiksrecht en draagt deze aan Z-Index af. Het gebruiksrecht wordt geint op basis van het aantal AMD (of bed / plaats). Opgave van het aantal AMD (of bed / plaats) ontvangen wij jaarlijks in januari per instelling.
GGZ-instelling – GGZ, verslaving e/o forensisch Voordat een GGZ-instelling gebruik gaat maken van uw software dient het softwarehuis met de GGZ-instelling een overeenkomst af te sluiten. Hierin dient een tekst voor integrale opname in of addendum bij de overeenkomst tussen een intermediair en eindgebruiker gemaakt te worden. Z-Index levert het stukje tekst aan. Het softwarehuis int het gebruiksrecht en draagt deze aan Z-Index af. Het gebruiksrecht wordt geint op basis van het aantal AMD (of bed / plaats) inclusief een basislicentievergoeding. Opgave van het aantal AMD (of bed / plaats) ontvangen wij jaarlijks in januari per GGZ-instelling.
Instelling voor verpleging & verzorging (V&V) en instelling voor revalidatie Voordat een instelling voor verpleging & verzorging (V&V) en instelling voor revalidatie gebruik gaat maken van uw software dient het softwarehuis met hun een overeenkomst af te sluiten. Hierin dient een tekst voor integrale opname in of addendum bij de overeenkomst tussen een intermediair en eindgebruiker gemaakt te worden. Z-Index levert het stukje tekst aan. Het softwarehuis int het gebruiksrecht en draagt deze aan Z-Index af. Het gebruiksrecht wordt geint op basis van het aantal AMD (of bed / plaats) inclusief een basislicentievergoeding. Opgave van het aantal AMD (of bed / plaats) ontvangen wij jaarlijks in januari per instelling.
Instelling voor verstandelijke gehandicapten (VG) Voordat een instelling voor verstandelijke gehandicapten (VG) gebruik gaat maken van uw software dient het softwarehuis met hun een overeenkomst af te sluiten. Hierin dient een tekst voor integrale opname in of addendum bij de overeenkomst tussen een intermediair en eindgebruiker gemaakt te worden. Z-Index levert het stukje tekst aan. Het softwarehuis int het gebruiksrecht en draagt deze aan Z-Index af. Het gebruiksrecht wordt geint op basis van het aantal FTE voorschrijver (BIG-geregistreerd). Opgave van het aantal FTE ontvangen wij jaarlijks in januari per instelling.
Zelfstandig Behandel Cetrum (ZBC) Voordat een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) gebruik gaat maken van uw software dient het softwarehuis met de ZBC een overeenkomst af te sluiten. Hierin dient een tekst voor integrale opname in of addendum bij de overeenkomst tussen een intermediair en eindgebruiker gemaakt te worden. Z-Index levert het stukje tekst aan. Het softwarehuis int het gebruiksrecht en draagt deze aan Z-Index af. Het gebruiksrecht wordt geint op basis van het aantal FTE voorschrijver (BIG-geregistreerd). Opgave van het aantal FTE ontvangen wij jaarlijks in januari per instelling.
GGD Voordat een GGD gebruik gaat maken van uw software dient het softwarehuis met de GGD een overeenkomst af te sluiten. Hierin dient een tekst voor integrale opname in of addendum bij de overeenkomst tussen een intermediair en eindgebruiker gemaakt te worden. Z-Index levert het stukje tekst aan. Het softwarehuis int het gebruiksrecht en draagt deze aan Z-Index af. Het gebruiksrecht wordt geint per GGD. Opgave van GGD’s ontvangen wij jaarlijks in januari.
Hospice Voordat een hospice gebruik gaat maken van uw software dient het softwarehuis met de hospice een overeenkomst af te sluiten. Hierin dient een tekst voor integrale opname in of addendum bij de overeenkomst tussen een intermediair en eindgebruiker gemaakt te worden. Z-Index levert het stukje tekst aan. Het softwarehuis int het gebruiksrecht en draagt deze aan Z-Index af. Het gebruiksrecht wordt geint per hospice. Opgave van hospices ontvangen wij jaarlijks in januari.
Instelling zonder AMD/bedden (ambulante behandeling / polikliniek) Voordat een instelling zonder AMD/bedden (ambulante behandeling / poliklinkiek) gebruik gaat maken van uw software dient het softwarehuis met hun een overeenkomst af te sluiten. Hierin dient een tekst voor integrale opname in of addendum bij de overeenkomst tussen een intermediair en eindgebruiker gemaakt te worden. Z-Index levert het stukje tekst aan. Het softwarehuis int het gebruiksrecht en draagt deze aan Z-Index af. Het gebruiksrecht wordt geint op basis van het aantal FTE voorschrijver (BIG-geregistreerd). Opgave van het aantal FTE ontvangen wij jaarlijks in januari per instelling.
Vrijgevestigde psychiater Voordat een vrijgevestigde psychiater gebruik gaat maken van uw software dient het softwarehuis met de vrijgevestigde psychiater een overeenkomst af te sluiten. Hierin dient een tekst voor integrale opname in of addendum bij de overeenkomst tussen een intermediair en eindgebruiker gemaakt te worden. Z-Index levert het stukje tekst aan. Het softwarehuis int het gebruiksrecht en draagt deze aan Z-Index af. Het gebruiksrecht wordt geint op basis van het aantal psychiaters. Opgave van het aantal psychiaters ontvangen wij jaarlijks in januari per instelling.
Zorgconsument Voordat een zorgconsument gebruik gaat maken van uw software dient het softwarehuis met de ons en namens de zorgconsument een overeenkomst af te sluiten. Het softwarehuis draagt het gebruiksrecht van de zorgconsument aan Z-Index af. Het gebruiksrecht wordt geint per unieke gebruiker. Opgave van het aantal unieke gebruikers ontvangen wij jaarlijks in januari.

Op afname van dit product zijn de algemene licentievoorwaarden van toepassing. U kunt deze hier lezen. 

 

Terug naar Start