Home / Wizard / G-Standaard met medicatiebewaking

G-Standaard met medicatiebewaking

U heeft G-Standaard informatie nodig t.b.v. een softwaresysteem waarmee ook medicatiebewaking gedaan kan worden.

In dat geval heeft u de complete G-Standaard nodig. Door het G-Standaard Download abonnement af te sluiten kunt u elke maand na de productie (volgens het prodcutieschema) de gehele G-Standaard downloaden en importeren in uw softwaresysteem. Zo hebben de gebruikers van uw systeem elke maand de beschikking over de meest actuele informatie.

Om uw aanvraag in behandeling te nemen dient u onderstaand aanvraagformulier G-Standaard Download in te vullen. Na het invullen en verzenden wordt uw aanvraag beoordeeld en neemt Z-Index contact met u op.

Gebruikers softwaresysteem Vink hieronder aan wie de gebruikers van het softwaresysteem zijn.
Openbare apotheek/Politheek/andersoortige apotheek Alle openbare apotheken in Nederland hebben met Z-Index al een licentieovereenkomst voor gebruiksrecht G-Standaard. De kosten hiervoor zijn gedekt. Mocht u aan een apotheek doorleveren anders dan een openbare apotheek/politheek noteer dan in het veld andersoortige apotheek om wat voor soort apotheek het gaat. (449)
Ziekenhuisapotheek Voordat de ziekenhuisapotheek gebruik gaat maken van uw software dient deze eerst met ons een overeenkomst af te sluiten. De basislicentievergoeding voor het gebruik van de G-Standaard voor de ziekenhuisapotheek wordt vastgesteld op basis van het totaal aantal beschikbare ziekenhuisbedden waarover het ziekenhuis beschikt, met als peildatum 31 december van het voorliggende kalenderjaar, en conform het door het ziekenhuis genoemde aantal bedden in de wettelijk verplichte bijlage “Kerngegevens” bij het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. De ziekenhuisapotheek ontvangt van Z-Index/KNMP een overeenkomst. (196t/m217)
Huisarts/Apotheekhoudende huisarts/Huisartsenpost Voordat een huisarts gebruik gaat maken van uw software waar de G-Standaard in verwerkt is dient het softwarehuis met de huisartsen een overeenkomst af te sluiten. Hierin dient een tekst voor integrale opname in of addendum bij de overeenkomst tussen een intermediair en eindgebruiker gemaakt te worden. Z-Index levert het stukje tekst aan. Het softwarehuis int het gebruiksrecht en draagt deze aan Z-Index af. Het gebruiksrecht wordt geint op basis van het aantal fte. Opgave van het aantal fte ontvangen wij jaarlijks in januari per huisarts/apotheekhoudende huisarts en/of huisartsenpost. (574 Huisarts 577 Apotheekhoudende huisarts 579 Huisartsenpost)
Ziekenhuis Voordat het ziekenhuis gebruik gaat maken van uw software dient deze eerst met ons een overeenkomst af te sluiten. De basislicentievergoeding voor het gebruik van de G-Standaard voor het ziekenhuis wordt vastgesteld op basis van het totaal aantal beschikbare ziekenhuisbedden waarover deze beschikt, met als peildatum 31 december van het voorliggende kalenderjaar, en conform het door het ziekenhuis genoemde aantal bedden in de wettelijk verplichte bijlage “Kerngegevens” bij het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Het ziekenhuis ontvangt van Z-Index een overeenkomst. (429, aantal bedden via IGJ, ZI int het GR)
Zorgverzekeraar/Gevolmachtigd assuradeur/ Clearinghouse Voordat een zorgverzekeraar gebruik gaat maken van uw software dient deze eerst met ons een overeenkomst af te sluiten. De basislicentievergoeding voor het gebruik van de G-Standaard voor een zorgverzekeraar wordt vastgesteld op basis van het totaal aantal verzekerden. Voor het gebruik van de G-Standaard is bij vooruitbetaling een jaarlijkse licentievergoeding verschuldigd voor elk label waaronder zorgverzekeringen worden aangeboden. Per label wordt de hoogte van de licentievergoeding jaarlijks vastgesteld op basis van de door de label opgegeven aantal verzekerden dat rechtstreeks en/of via gevolmachtigd assuradeurs verzekerd was op 31 december van het voorliggende jaar. De zorgverzekeraar ontvangt van Z-Index een overeenkomst en jaarlijks een opgaveformulier waarmee Z-Index het aantal verzekerden opvraagt. (245 t/m 272)
Instelling met eigen gevestigd apotheker en instellingsapotheek Uitleg over deze specifieke groep gebruikers volgt nog.
GGZ-instelling – GGZ, verslaving e/o forensisch Uitleg over deze specifieke groep gebruikers volgt nog.
Instelling voor verpleging & verzorging (V&V) en instelling voor revalidatie Uitleg over deze specifieke groep gebruikers volgt nog.
Instelling voor verstandelijke gehandicapten (VG) Uitleg over deze specifieke groep gebruikers volgt nog.
Zelfstandig Behandel Cetrum (ZBC) Uitleg over deze specifieke groep gebruikers volgt nog.
GGD Uitleg over deze specifieke groep gebruikers volgt nog.
Hospice Uitleg over deze specifieke groep gebruikers volgt nog.
Instelling zonder AMD/bedden (ambulante behandeling / polikliniek) Uitleg over deze specifieke groep gebruikers volgt nog.
Vrijgevestigde psychiater Uitleg over deze specifieke groep gebruikers volgt nog.
Patiënt Uitleg over deze specifieke groep gebruikers volgt nog.