Home / Wizard / E-mailservice ontwerpregeling maximumprijzen

E-mailservice ontwerpregeling maximumprijzen

Uw wilt een overzicht van de ontwerpregeling maximumprijzen die betrekking hebben op uw productverpakkingen.

Z-Index kan u overzicht aanleveren met uitsluitend uw productverpakkingen waarop de ontwerpregeling maximumprijzen van toepassing zijn. Na verwerking van de ontwerpbijlage ontvangt u van Z-Index een e-mail met al uw productverpakkingen (die in de vigerende G-Standaard staan) waarvoor een maximumprijs van toepassing is of van toepassing wordt per 1 april  en per 1 oktober. U ziet in de e-mail per productverpakking de huidige apotheekinkoopprijs, indien van toepassing de huidige maximumprijs (maximumprijs huidig) en de voorgenomen nieuwe maximumprijs (maximumprijs nieuw) naast elkaar staan. Bovendien worden ook de productverpakkingen weergegeven die op dit moment wel/geen maximumprijs hebben, maar in de ontwerpbijlage wel/niet meer. U ziet dus in 1 oogopslag bij welke verpakkingen er verschil ontstaat tussen de AIP en de maximumprijs én bij welke verpakkingen de AIP te hoog is. Deze e-mailservice geeft in tegenstelling tot de e-mailservice maximumprijzen dus niet expliciet aan welke verpakkingen een apotheekinkoopprijs hebben die hoger is dan de maximumprijs volgens de ontwerpbijlage.

Uitgaande van 2 actualisaties per jaar ontvangt u deze e-mail 2 keer per jaar. De kosten zijn € 980,- per jaar excl. BTW. U ontvangt een csv-bestand (lijstscheiding puntkomma) met de volgende kolommen:

 

Voorbeeld emailservice ontwerpregeling maximumprijzen

 

Vul onderstaande gegevens in en klik daarna op Verstuur.