Home / Wizard / E-mailservice ontwerpregeling maximumprijzen

E-mailservice ontwerpregeling maximumprijzen

U wilt een overzicht van de ontwerpregeling maximumprijzen die betrekking hebben op uw productverpakkingen.

Z-Index biedt u een overzicht aan met uitsluitend uw productverpakkingen waarop de ontwerpregeling maximumprijzen van toepassing zijn. Na verwerking van de ontwerpbijlage ontvangt u van Z-Index een e-mail met al uw productverpakkingen (die in de gepubliceerde G-Standaard staan) waarvoor een maximumprijs van toepassing is of van toepassing wordt per 1 april  of per 1 oktober. U ziet in de e-mail per productverpakking de huidige apotheekinkoopprijs (AIP), indien van toepassing de huidige maximumprijs (kolom H: Maximumprijs oud) en de voorgenomen nieuwe maximumprijs (kolom I: Maximumprijs nieuw) naast elkaar staan. Bovendien worden ook de productverpakkingen weergegeven die op dit moment wel/geen maximumprijs hebben, maar in de ontwerpbijlage wel/niet meer. U ziet dus in 1 oogopslag bij welke verpakkingen er verschil ontstaat tussen de AIP en de maximumprijs én bij welke verpakkingen de AIP te hoog is. Deze e-mailservice geeft in tegenstelling tot de e-mailservice maximumprijzen dus niet expliciet aan welke verpakkingen een apotheekinkoopprijs hebben die hoger is dan de maximumprijs volgens de ontwerpbijlage.

Uitgaande van 2 actualisaties per jaar ontvangt u deze e-mail 2 keer per jaar. De kosten zijn € 1.086,- excl. btw per jaar. U ontvangt een csv-bestand (lijstscheiding puntkomma) met de volgende kolommen:

 

Voorbeeld emailservice ontwerpregeling maximumprijzen

 

Vul onderstaande gegevens in om een abonnement op de E-mailservice ontwerpregeling maximumprijzen af te sluiten en klik daarna op Verzenden.
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Abonnement E-mailservice ontwerpregeling maximumprijzen*  

Op afname van dit product zijn de algemene licentievoorwaarden van toepassing. U kunt deze hier lezen. Met het verzenden van dit formulier verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en komt het abonnement op dit product tot stand.

Terug naar Start