Home / Actueel / Nieuws / Aanspraakstatus artikelen in productgroepen VB en CO per 2015

Aanspraakstatus artikelen in productgroepen VB en CO per 2015

20-01-2015
Aanspraakstatus artikelen in productgroepen VB en CO per 2015

Hulpmiddelen

In de G-Standaard zijn medische hulpmiddelen opgenomen. Op basis van de functionele omschrijvingen in de Regeling Zorgverzekering is een (vermoedelijke) verstrekkingsstatus opgenomen bij hulpmiddelen in de G-Standaard.

 

Beleid Z-Index met betrekking tot aanspraakstatus artikelen in productgroepen VB en CO per 1-1-2015

(publicatiedatum 20 januari 2015) 
(u kunt dit document hier als pdf downloaden) (NB: dit document is per 2017 NIET MEER BESCHIKBAAR omdat de inhoud niet meer actueel is. Voor de actuele aanspraakstatus verwijzen we naar de actuele G-Standaard)

achtergrond 
Sinds 1 januari 2013 worden artikelen in de G-Standaard in de productgroepen VB (verbandmiddelen) en CO (compressieartikelen) gezamenlijk beoordeeld door zorgverzekeraars of zij al dan niet onder de aanspraak vallen.

Eind december 2014 heeft het bestuur van Zorgverzekeraars Nederland besloten om per 1 januari 2015 te stoppen met dit gezamenlijk beoordelen. Dit heeft consequenties voor het bepalen van de aanspraakstatus van artikelen in de G-Standaard in productgroepen VB en CO.

beleid rondom bestaande en nieuwe artikelen in VB/CO

  • Alle bestaande artikelen in VB en CO behouden *in beginsel* hun huidige status “H” of “N”. Indien een informatieleverancier een wijziging in de status van N naar H wenst, zal deze contact moeten opnemen met Z-Index hierover. Een dergelijk verzoek wordt niet gehonoreerd, tenzij de informatieleverancier onderbouwd kan aangeven op grond van welke wijziging in de “stand van wetenschap en praktijk” of op grond van welke nieuwe informatie een specifiek artikel voortaan wel tot de aanspraak behoort. Een dergelijk verzoek zal schriftelijk (per e-mail) aan Z-Index moeten worden gedaan, uiterlijk één week voor de sluitingsdatum van mutaties (7 dagen vóór kolom 5 in het productieschema van de G-Standaard).
  • Een nieuw artikel (ZI-nr) met een bestaande HPK krijgt de status van de bestaande HPK
  • Een nieuw artikel (ZI-nr) met een nieuwe HPK die lijkt op een reeds opgenomen HPK (bijvoorbeeld een ander formaat van een verband of gaas) krijgt dezelfde status als de reeds opgenomen HPK.
  • Een nieuw artikel (ZI-nr) met een geheel nieuwe HPK krijgt in beginsel de aanspraakstatus “H”, tenzij evident is dat het geen aanspraak is (bijvoorbeeld omdat de informatieleverancier zelf aangeeft dat het niet vergoed zal worden).

aanspraakstatus in G-Standaard heeft nooit absolute betekenis 
Zowel vóór als na 1 januari 2015 betekent de status “H” niet noodzakelijk dat het artikel in het individuele geval door de individuele zorgverzekeraar vergoed wordt. Evenzo betekent de status “N” niet noodzakelijk dat het artikel in een individuele situatie in geen geval door de verzekeraar vergoed wordt. Of een artikel in een individueel geval door een individuele verzekeraar vergoed wordt kan nooit met volledige zekerheid worden geconcludeerd uit de status in de G-Standaard.

mogelijkheid tot aanpassing regels 
Mocht blijken dat deze regels voor Z-Index in de praktijk moeilijk interpreteerbaar en uitvoerbaar zijn, dan zal Z-Index een andere regeling vast kunnen stellen.

uitsluitend gevolgen voor artikelen in VB en CO 
Deze wijziging betreft uitsluitend artikelen in de G-Standaard in productgroepen VB en CO.