Home / Actueel / Nieuws / Add-on aanspraakstatus venetoclax (Venclyxto) abusievelijk verkeerd uitgeleverd in G-Standaard mei 2020 en juni 2020

Add-on aanspraakstatus venetoclax (Venclyxto) abusievelijk verkeerd uitgeleverd in G-Standaard mei 2020 en juni 2020

26-05-2020
In de maand mei 2020 en juni 2020 staat de add-on aanspraakstatus van indicatie 2723 bij venetoclax abusievelijk op “J” (ja). Dit is onjuist. Het gaat om de volgende zi-nrs 16276825, 16276833, 16276868, 16276876, 16276884, 16773152, 16837622, 16853164, 16892003, 16892011 en 16892038.

Venetoclax is een add-on geneesmiddel dat vier indicaties heeft:

  1. indicatie 1347: Als monotherapie voor de behandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL) in de aanwezigheid van een 17 p-deletie of TP53-mutatie bij volwassen patiënten die ongeschikt zijn voor of bij wie een B-celreceptorremmer heeft gefaald.

  2. indicatie 1348: Als monotherapie voor de behandeling van CLL in afwezigheid van een 17p-deletie of TP53-mutatie bij volwassen patiënten bij wie zowel chemo-immunotherapie als een B-celreceptorremmer heeft gefaald.

  3. indicatie 2645: In combinatie met rituximab voor de behandeling van volwassen patiënten met CLL die ten minste één andere therapie hebben gehad.

  4. indicatie 2723: In combinatie met obinutuzumab voor de behandeling van volwassen patiënten met CLL die niet eerder zijn behandeld.

Voor de eerste drie indicaties (1347, 1348 en 2645) geldt dat deze aanspraakstatus "J" (ja) hebben. De vierde indicatie (2723) zit in de sluis en heeft aanspraakstatus “N” (nee).

De Minister heeft venetoclax in november 2018 voor alle toekomstige indicaties in de sluis geplaatst. De toen al bestaande indicaties 1347 en 1348 zijn hiervan uitgezonderd. Na prijsonderhandeling is indicatie 2645 vanaf 1 december 2019 tot 1 januari 2022 toegelaten tot het verzekerde pakket. Indicatie 2723 staat nog in de sluis en dat betekent dat deze indicatie de aanspraakstatus “N” (nee) heeft.

Echter, abusievelijk is indicatie 2723 bij venetoclax in de G-Standaard van mei 2020 en juni 2020 uitgeleverd met add-on aanspraakstatus "J" (ja). Dit is niet correct. In de G-Standaard van juli 2020 zal dit gecorrigeerd worden. U dient er in uw systemen alert op te zijn dat dit geneesmiddel bij deze indicatie niet declarabel is in mei 2020 en juni 2020.

NB: de add-on aanspraakstatus is in de G-Standaard te vinden in bestand 132.