Home / Actueel / Nieuws / Contraindicaties als MFB’s beschikbaar

Contraindicaties als MFB’s beschikbaar

16-10-2017
Per 1 oktober worden de ‘klassieke’ contra-indicaties ook als MFB’s uitgeleverd.

Aanleiding
“Te veel onnodige meldingen” is in de dagelijkse praktijkvoering een toenemend probleem. Door gebruik te maken van meetwaarden, labwaarden, patiëntkenmerken en procesindicatoren kunnen veel van deze onnodige meldingen voorkomen gaan worden. Deze techniek is echter alleen binnen de MFB’s beschikbaar. Een overgang van de “klassieke” contra-indicaties naar de MFB is derhalve dringend noodzakelijk.

Contra-indicaties als MFB
De tweede belangrijke stap vindt per 1 oktober 2017 in de G-Standaard plaats (de eerste stap was het uitleveren van de interacties als MFB’s, per 1 april 2017). Alle huidige contraindicaties worden ook als MFB uitgeleverd. Kan uw software de MFB verwerken dan is gewaarborgd dat de “klassieke” melding automatisch achterwege blijft.

Voorlopig worden de contra-indicaties ook nog op de ‘oude’ manier uitgeleverd (dus via bst655 en 656). Met softwareleveranciers gaat besproken en beslist worden wanneer de ‘oude’ bestanden uitgefaseerd gaan worden.

Vervolg
Vervolgstappen zijn om ook de andere medicatiebewaking als MFB’s te gaan uitleveren en om de interacties en contra-indicaties te gaan verfijnen en onnodige signalen vanuit de G-Standaard weg te vangen.

De contra-indicatie-MFB’s zijn raadpleegbaar op de KNMP Kennisbank.