Home / Actueel / Nieuws / Correctie op WGP verschillenlijst april 2020 – GVS-vergoedingslimiet Palexia retard

Correctie op WGP verschillenlijst april 2020 – GVS-vergoedingslimiet Palexia retard

29-05-2020
Voor Palexia retard is de GVS-vergoedingslimiet per april 2020 verhoogd. Om de aanscherping van de WGP maximumprijs per april ongedaan te maken, is afgesproken dat prijsgegeven via de verschillenlijst worden teruggezet naar de situatie van maart 2020. Voor Palexia retard dient de GVS-vergoedingslimiet echter te blijven staan op de waarde zoals oorspronkelijk uitgeleverd, om een te voorkomen dat een patiënt een te hoge wettelijke eigen bijdrage moet betalen.

Op 26 maart is door de Minister besloten de voorgenomen WGP aanscherpingen voor geneesmiddelen per 1 april 2020 op te schorten. De G-Standaard van april was toen al uitgeleverd. In overleg met partijen is afgesproken dat in alle systemen de inkoopprijs, vergoedingsprijs, GVS-vergoedingslimiet en WGP-maximumprijs voor 7000 geneesmiddelen zou worden teruggezet naar de situatie van maart 2020. Daartoe is door Z-Index een verschillenlijst gemaakt.

Echter, gebleken is dat voor één geneesmiddel in drie sterktes (Palexia retard tablet 100/150/200mg) dit tot gevolg had dat de GVS-bijbetaling voor de patiënt in de maand april meer zou zijn dan volgens de wettelijke regeling. Daarom dient de GVS-vergoedingslimiet voor de maand april voor deze geneesmiddelen alsnog (terug) gecorrigeerd te worden naar de GVS-vergoedingslimieten zoals oorspronkelijk uitgeleverd voor april 2020, en zoals correct uitgeleverd in mei 2020.

Deze wijziging dient te worden doorgevoerd in systemen die GVS-bijbetalingen berekenen voor de maand april 2020. Het gaat daarbij dus om systemen van zorgverzekeraars en AIS-systemen die een herberekening doen over april. Vanaf de G-Standaard van mei 2020 zijn de tarieven correct uitgeleverd.

Het gaat om onderstaande ZI-nummers met GVS-limieten voor april 2020:

ZInr Omschrijving GVS-limiet april 2020
16054237 PALEXIA RETARD TABLET MVA 100MG 24.96400
16054245 PALEXIA RETARD TABLET MVA 150MG 37.44600
16059883 PALEXIA RETARD TABLET MVA 200MG 49.92800


Voor de berekening van de eigen bijdrage voor Palexia retard in april 2020 dient u dus uit te gaan van deze GVS-limieten.

NB: deze wijziging betreft dus een wijziging op de gepubliceerde verschillenlijst – niet op de oorspronkelijk gepubliceerde G-Standaard)

NB2: voor de Palexia retard 50mg en voor de parallel-verpakkingen van Palexia retard waren geen WGP maximumprijzen vastgesteld voor april 2020. Deze kwamen dan ook niet voor op de verschillenlijst en hoeven daardoor niet gecorrigeerd te worden.