Home / Actueel / Nieuws / G-Standaardbestand ‘tijdseenheden’ uitgebreid met ‘eenmalig’

G-Standaardbestand ‘tijdseenheden’ uitgebreid met ‘eenmalig’

15-07-2015
G-Standaardbestand ‘tijdseenheden’ uitgebreid met ‘eenmalig’

Diverse zorgverleners hebben aangegeven gebruik te willen maken van de term ‘eenmalig’ in een doseervoorschrift. Daarom wordt per 1 augustus 2015 een item ‘eenmalig’ opgenomen in de G-Standaard, en per 1 september in de NHG-tabel Gebruiksvoorschriften.

 

Wat is er nieuw

Wat betreft de G-Standaard gaat het om bestand 360, item 68. Dit bestand bevat de tijdseenheden, zoals ‘per dag’, ‘per week’ etc, en hier is nu het item ‘eenmalig’ aan toegevoegd. Voor een verdere beschrijving van de implementatie van ‘eenmalig’, zie het document ‘Gebruik NHG tabel Gebruiksvoorschrift’, dit document zal vanaf begin augustus op www.z-index.nl beschikbaar zijn.

 

Wat moet u doen

Wil men gebruik kunnen maken van dit item bij het voor- of aanschrijven, dan is het belangrijk dat:

  • Leveranciers die voor de doseerinstructies gebruik maken van de NHG-tabel Gebruiksvoorschrift, het onderdeel ‘tijdseenheden’ inlezen
  • Leveranciers die voor de doseerinstructies gebruik maken van de G-Standaard, bestand 360 inlezen
  • Eindgebruikers met een pakket dat voor de doseerinstructies gebruik maakt van de G-Standaard, de G-Standaard van augustus inlezen inclusief bestand 360.

 

Wat volgt nog

De doseringsbewaking op ‘eenmalig’ kan vanaf augustus ook in de G-Standaard worden opgenomen. Aangezien het om ruim 150 stoffen gaat met een dosering voor ‘eenmalig’, heeft dit een wat langere doorlooptijd. ‘Eenmalige’ doseringen zijn nu ondergebracht bij de bewaking op ‘1x per dag’, en dit zal de komende tijd worden omgezet naar bewaking op ‘eenmalig’.

 

Waarom ‘eenmalig’ opgenomen

Het item ‘eenmalig’ is bedoeld om het voorschrijven en afleveren van eenmalige giften en de medicatiebewaking hierop te ondersteunen. Dit zijn voorschriften waarvan het de intentie is dat het betreffende geneesmiddel eenmalig wordt gegeven. Denk aan een furosemide injectie bij hartfalen op de eerste hulp, een griepinjectie bij de huisarts, de morning-afterpil en premedicatie voorafgaand aan een operatie. Soms kan een eenmalige toediening toch op korte termijn nogmaals plaatsvinden. In het voorbeeld van de furosemide bij hartfalen is het denkbaar dat later nog een eenmalige toediening gewenst is. Maar dat is een nieuwe medicatieafspraak, een nieuwe beslissing, voor opnieuw een eenmalige toediening.

In de huidige situatie wordt een voorschrift voor een eenmalige dosering vaak weergegeven als 1x per dag 1 tablet met als afleverhoeveelheid 1 stuk of met een aanvullende tekst. Dit soort constructies of lokale oplossingen zijn niet meer nodig als men gebruik kan maken van een gestandaardiseerd item in de G-Standaard of de NHG-tabel Gebruiksvoorschriften. Een voorschrift kan er dan zo uitzien: ‘eenmalig 1 tablet’ of ‘1x eenmalig 1 tablet’. Dit maakt het voorschrift duidelijker.