Home / Actueel / Nieuws / Inzichtelijkheidsmeting interacties gepubliceerd

Inzichtelijkheidsmeting interacties gepubliceerd

01-12-2016
Een onderzoek naar de verschillen in registratie en functionaliteiten van informatiesystemen moet de samenwerking tussen zorgverleners verbeteren. Dat doel hebben de voorzitters van de gebruikersraden van ziekenhuisinformatiesystemen, apotheekinformatiesystemen en systemen van (apotheekhoudende) huisartsen gezamenlijk uitgesproken toen zij Z-index vroegen een inzichtelijkheidsmeting te starten.

Deze evaluatie van de inzichtelijkheidsmeting interacties bevat naast een algemene beschrijving van de meting ook geconstateerde implementatieverschillen met mogelijke gevolgen voor het digitaal uitwisselen van gegevens. Daarnaast wordt in één hoofdstuk de geuite wensen van de aanwezige gebruikers gerapporteerd. De rapportage van iedere inzichtelijkheidsmeting afzonderlijk is ter hand gesteld aan het softwarehuis en de aanwezige gebruikers. Het is (volgens afspraak vooraf) niet aan Z-Index om deze rapportage verder te mogen verspreiden.

Evaluatie inzichtelijkheidsmeting interacties