Home / Actueel / Nieuws / Klassieke bewaking op contra-indicaties vervalt per februari 2024 uit G-Standaard

Klassieke bewaking op contra-indicaties vervalt per februari 2024 uit G-Standaard

26-09-2022
De klassieke bewaking op contra-indicaties vervalt per februari 2024 in de G-Standaard. De bewaking zal dan nog uitsluitend plaatsvinden via de Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s). Met de MFB’s krijgen zorgverleners signalen die meer zijn toegespitst op de patiënt. Het vervallen van de klassieke bewaking geldt alleen voor gebruikers van de G-Standaard en niet voor gebruikers van Pharmacom/Medicom.

Het moment waarop de contra-indicatie-MFB’s in het zorginformatiesysteem draaien, is afhankelijk van de softwareleverancier van het betreffende systeem. Sommige zorgverleners kunnen de verandering reeds merken in de praktijk, omdat hun XIS al gebruikmaakt van MFB’s. Andere softwareleveranciers zijn bezig om de MFB’s in te bouwen in het systeem, of zullen daar binnenkort mee beginnen.

 

Wat verandert er in de praktijk?

Het vervallen van de klassieke bewaking op contra-indicaties zorgt ervoor dat de bewaking op de verminderde nierfunctie op een andere manier gebeurt. De veranderingen zijn als volgt:

  • De bewaking vindt niet meer plaats op de contra-indicatie, maar op de creatinineklaring;
  • De bewaking is uitgesplitst per klaringsrange, met een specifiek advies voor deze range;
  • Bij ouderen boven de zeventig jaar komt bij het ontbreken van een nierfunctiewaarde (of de contra-indicatie) alleen nog een signaal als de patiënt meer dan vijf middelen gebruikt.

 

Wat blijft hetzelfde?

De bewaking op contra-indicaties blijft vooralsnog hetzelfde. Alleen de bewaking op de verminderde nierfunctie verandert. De bewaking op contra-indicaties is momenteel nog niet verfijnd. Met de omzetting naar MFB’s is de basis gelegd om waar nodig verfijning te gaan aanbrengen.

Verder hebben MFB’s net als de klassieke bewaking een adviestekst, een achtergrondtekst en een pdf met de wetenschappelijke onderbouwing van het signaal (zogenaamde risicoanalyses). Ook dit blijft dus hetzelfde in vergelijking met de klassieke bewaking.

 

MFB’s

MFB’s zijn een belangrijk instrument om optimale zorg voor de individuele patiënt te leveren. Dit is nodig omdat er steeds meer ouderen met meerdere aandoeningen zijn die veel geneesmiddelen gebruiken. MFB’s bieden de flexibiliteit om andere gegevens bij de bewaking te betrekken, zoals leeftijd, labwaarden en comedicatie. Hierdoor kunnen onnodige signalen achterwege blijven.

 Meer informatie over MFB’s

Bekijk de veelgestelde vragen over MFB’s