Home / Actueel / Nieuws / KNMP-advies aan apotheken: controleer softwaresysteem op bewaking abusievelijk vervallen artikelen

KNMP-advies aan apotheken: controleer softwaresysteem op bewaking abusievelijk vervallen artikelen

18-05-2021
De KNMP heeft haar leden door middel van een ledenbericht geïnformeerd over de mogelijkheid dat medicatiebewaking bij de artikelen die in de G-Standaard van mei abusievelijk vervallen waren uitgeleverd, mogelijk niet volledig automatisch wordt uitgevoerd. In het ledenbericht wordt het volgende gemeld:

De KNMP adviseert u om de medicatiebewaking van een aantal artikelen (ZI-nummers) in het softwaresysteem te controleren. In de G-Standaard van mei 2021 is namelijk abusievelijk een aantal artikelen vervallen. Softwareleveranciers is gevraagd deze artikelen te heractiveren, maar mogelijk is de bewaking nog onvolledig.

Controle van uw systeem

Alle apothekers wordt geadviseerd om na te gaan of er een uitgifte is geweest van de onderstaande artikelen in de periode van 1 mei 2021 tot en met nu. Ga vervolgens na of hierbij medicatiebewaking is uitgevoerd in het systeem.

Daarnaast wordt geadviseerd om met een tweetal casussen (let op: link beschikbaar na inloggen op KNMP.nl) te testen of de medicatiebewaking in het systeem op dit moment volledig is. Constateert u bij de testcasus dat de medicatiebewaking onvolledig is? Voer dan handmatig de medicatiebewaking uit met behulp van dit overzicht (let op: link naar Exceldocument beschikbaar na inloggen op KNMP.nl). Dit geldt voor alle uitgiftes van de desbetreffende artikelen tot 1 juni 2021.

 Het betreft de artikelen (ZI-nummers) uit onderstaande tabel. 4 artikelen zijn preferent bij één of meerdere verzekeraars:

  • 16972848 DOXYCYCLINE RIA DISPER TABLET 100MG
  • 16760530 NORTRIPTYLINE RIA TABLET 10MG
  • 16760549 NORTRIPTYLINE RIA TABLET 25MG
  • 16935721 SERTRALINE RIA TABLET FILMOMHULD 100MG

 Voor complete lijst met artikelen zie taxebrief 2021-6.

 Achtergrond

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft enkele handelsvergunningen van geneesmiddelen geschorst omdat deze als gevolg van de Brexit niet meer voldeden. Een schorsing van een handelsvergunning leidt normaliter tot een onmiddellijke verwijdering van het geneesmiddel uit de markt en daarmee uit de G-Standaard. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft echter voor deze schorsingen een uitzondering gemaakt omdat het in dit geval niet om ernstige volksgezondheidsrisico’s gaat, maar het een administratieve kwestie betreft. De betreffende geneesmiddelen mogen nog 12 maanden worden uitverkocht, zodat de handelsvergunninghouder tijd heeft om het dossier alsnog op orde te maken. Over deze uitzondering was Z-Index niet geïnformeerd. Hierdoor zijn de artikelen abusievelijk per direct komen te vervallen in de G-Standaard van mei 2021.

Z-Index heeft de softwareleveranciers op de hoogte gesteld en hen gevraagd deze artikelen te heractiveren. Ook heeft Z-Index een bestand beschikbaar gesteld voor de softwareleveranciers met alle artikelen die geheractiveerd moeten worden en de velden die gewijzigd moeten worden. Afhankelijk van de implementatie in het softwaresysteem is na heractivering van de artikelen de medicatiebewaking mogelijk onvolledig voor de periode van 1 mei 2021 tot 1 juni 2021. Of dit geldt voor uw softwaresysteem kunt u nagaan met de testcasus.