Home / Actueel / Nieuws / Status inzichtelijkheidsmeting interacties

Status inzichtelijkheidsmeting interacties

18-04-2016
In juni 2012 hebben de voorzitters van de gebruikersraden gezamenlijk Z-Index verzocht te onderzoeken op welke wijze Z-Index inzichtelijk kan maken welke onderdelen van haar G-Standaard toegepast worden in de systemen van de softwareleveranciers.

Na een inhoudelijk analyse met veel betrokken partijen is in het derde kwartaal van 2014 een totaal opzet van de inzichtelijkheidsmeting gepresenteerd. Zowel de werkgroep techniek als de drie voorzitters van de gebruikersraden huisartsen, openbare apothekers en ziekenhuizen hebben zich unaniem uitgesproken dat de meting primair het doel heeft de onderlinge samenwerking te verbeteren. Bij een inzichtelijkheidsmeting is/zijn een/enkele gebruiker(s) aanwezig. Het resultaat wordt alleen met de aanwezige gebruikers gedeeld. Z-Index mag het resultaat slechts intern gebruiken. Het is aan de softwarehuizen zelf om beleid te voeren over eventuele verdere verspreiding. Het feit dat er een inzichtelijkheidsmeting heeft plaats gevonden zal wel door Z-Index worden gecommuniceerd.

Lees meer over de status van de inzichtelijkheidsmeting