Home / Actueel / Nieuws / Gevolgen opschorting WGP maximumprijsverlagingen (English below)

Gevolgen opschorting WGP maximumprijsverlagingen (English below)

26-03-2020
Op donderdag 26 maart heeft de Minister van Medische Zorg en Sport besloten de voorgenomen aanscherping van de WGP maximumprijzen voor geneesmiddelen per 1 april op te schorten. De verhogingen van WGP maximumprijzen of WGP maximumprijzen die zijn vervallen per 1 april blijven wel van kracht.

In de G-Standaard van april 2020 zijn de oorspronkelijke beoogde WGP maximumprijzen gepubliceerd. Productverantwoordelijken hebben met het oog op deze aangekondigde WGP prijzen de inkoopprijs bij veel geneesmiddelen verlaagd en zorgverzekeraars hebben hun contractprijzen verlaagd. Verlagingen als gevolg van de oorspronkelijk beoogde WGP aanscherping worden, in verband met het besluit van de Minister ongedaan gemaakt.

Z-Index heeft contact gehad met softwarehuizen en zorgverzekeraars over de uitvoering. De prijzen van de betrokken geneesmiddelen (die voor het eerst een WGP maximumprijs zouden krijgen of waarvan de WGP maximumprijs verlaagd zouden worden) zullen in de verschillende systemen terug gezet worden naar het niveau van maart 2020. Voor ZI-nummers die in april 2020 voor het eerst in de G-Standaard zijn opgenomen, zijn geen gegevens over maart 2020 beschikbaar en zullen de prijzen uit de gepubliceerde G-Standaard van april 2020 in stand blijven.

Apothekers, apotheekhoudende huisartsen en ziekenhuizen zullen door hun softwareleveranciers op de hoogte worden gebracht van de manier waarop en wanneer de wijzigingen in hun systeem verwerkt worden.

Productverantwoordelijken dienen zelf de prijzen van hun geneesmiddelen voor de maand mei 2020 aan te passen en dit vóór woensdag 8 april 17:00 uur via het G-Standaard Invoerloket in te dienen. Indien géén prijswijzigingen worden ingediend, zullen de prijzen gelden die oorspronkelijk zijn doorgegeven voor de G-Standaard van april. Een productverantwoordelijke die zijn inkoopprijs wil terugzetten naar het niveau van maart 2020 zal dit dus door middel van een prijsmutatie moeten indienen via het G-Standaard Invoerloket.

Z-Index zal de correcte WGP prijzen vanuit het ministerie van VWS aangeleverd krijgen voor de G-Standaard van mei 2020. Z-Index verwacht deze gegevens op dinsdag 7 april ontvangen en verwerkt te hebben. Indien een productverantwoordelijke een prijswijziging handmatig doorvoert voordat de gegevens van VWS verwerkt zijn, zal er mogelijk ten onrechte een melding komen met betrekking tot de overtreding van een WGP maximumprijs. Daarna (waarschijnlijk vanaf 7 april) zullen productverantwoordelijken geen onjuiste waarschuwingen meer ontvangen bij het indienen van prijsmutaties. Doet u de wijziging via de upload-functie dan krijgt u in beide gevallen geen waarschuwing.

Indien een productverantwoordelijke vóór woensdag 8 april 17:00 uur geen prijsmutaties bij Z-Index indient via het G-Standaard Invoerloket, zullen voor mei 2020 de prijzen van kracht zijn zoals oorspronkelijk uitgeleverd in de G-Standaard van april.

WGP medicines maximum price reduction suspended

Twice a year the Minister of Medical Care sets maximum prices for medicines in the Netherlands. This is regulated by the medicines price law ("Wet geneesmiddelenprijzen", WGP). For April 2020 new maximum prices were announced. This resulted in a mandatory reduction of pharmacy purchase prices for approximately 7000 medicines. For another 3000 medicines the maximum price was raised.

However, on March 26th, the Minister decided to suspend the reducing of about 7000 maximum prices for April 2020 for 6 months. The raise of the maximum prices for the other 3000 medicines stays in effect.

In the G-Standaard of April 2020, the originally announced maximum prices are published, as well as the originally reduced pharmacy purchase prices. Due to the suspension of the maximum price reduction, manufacturers are allowed to reset prices that they had reduced. Software providers of pharmacies,  hospitals and health insurance companies will reset the pharmacy purchase prices for these products to the value that was published in the G-Standard of March 2020.

For May 2020 manufacturers will have to submit prices changes into the G-Standard Data Entry portal, if they want their prices reset to the level of March 2020. Prices will not be automatically reset. Price changes will have to be submitted before the deadline on Wednesday, April 8, 17:00 CET.

Note however that if you submit changes before April 7, you may get incorrect warnings telling you you are exceeding the maximum price . As soon as we have received and processed the new maximum prices, these warnings will be valid again. We expect this to be completd on the 7 april.

In short: for April 2020 software providers and healthcare insurance companies will reset the pharmacy purchase prices for the involved medicines to the higher prices of March. For May the manufacturer will have to submit the correct price before the deadline.