Home / Actueel / Nieuws / Wijziging structuur bestand 690 per 1-2-2016

Wijziging structuur bestand 690 per 1-2-2016

19-01-2016
Per 1 februari is de G-Standaard is de structuur van bestand 690 gewijzigd. Dit betreft de volgende wijzigingen:
  • De velden MFBVNOPN en MFBVNWYZ zijn vervangen door één veld MFBPDVV (positie 22-29).
  • Het veld MFBVNVV heeft geen betekenis meer, de inhoud is geleegd en de naam is gewijzigd naar ‘*DUMMY’ (positie 30-33)

Waarom zijn de velden MFBVNOPN, MFBVNWYZ en MFBVNVV vervallen?

Deze velden gaven de data aan waarop een versienummer van een MFB nieuw/gewijzigd/vervallen is. Softwareleveranciers hebben aangegeven dat de versie van een MFB afgeleid kan worden uit de bouwstenen waaruit de MFB is opgebouwd. Dat hoeft dus niet nog een keer extra vermeld te worden op MFB-niveau. Daarom konden deze velden vervallen.

Waarom is het veld MFBPDVV toegevoegd?

Het veld MFBPDVV is toegevoegd, omdat het niet mogelijk was een protocol te laten vervallen. Het kan echter gebeuren dat een MFB vervalt, bijvoorbeeld omdat de geneesmiddelen uit de MFB uit de handel zijn, of omdat twee protocollen worden samengevoegd tot één. Daarom is het nodig bij een MFB te kunnen aangeven dat deze is vervallen.
In overleg met de softwareleveranciers is besloten om dit nieuwe veld in de plaats te laten komen van velden die konden vervallen.

Waarom is het veld *DUMMY toegevoegd?

Het veld *DUMMY is feitelijk een naamswijziging van het veld MFBVNVV. Deze naamswijziging is gedaan om ook in de veldnaam duidelijk aan te geven dat het over een veld gaat dat geen betekenis meer heeft.

Voor de structuur en de beschrijving van dit bestand zie de bestandsbeschrijving.
Voor de implementatie zie de Implementatierichtlijn MFB Structuur.
Zie ook het document ‘Wijzigingen in de G-Standaard’.