Home / Actueel / Productieschema

Productieschema

Het productieschema is van groot belang voor alle partijen die informatie bij Z-Index aanleveren en afnemen. Z-Index houdt zich strikt aan dit schema.

In het productieschema leest u per maand de data en tijden af:

  • wanneer u informatie kunt aanleveren voor de nieuwe versie van de G-Standaard;
  • welke periode Z-Index geen mutaties verwerkt vanwege de voorbereiding voor de nieuwe productie;
  • wanneer de nieuwe versie van de G-Standaard beschikbaar is.

Voor een uitgebreide toelichting op het schema zie ook pagina 2 van het productieschema.