Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 025 Relaties tussen namen

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
NMRNR Relatie soort 1O 3 N 006‑008
NMNRIN Naamnummer ingang 2O 7 N 009‑015
NMNRUI Naamnummer uitgang 3O 7 N 016‑022
Leeg veld 10 A 023‑032
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
TOELICHTING BIJ BESTAND 025

In bestand 025 worden relaties tussen namen opgeslagen. Door bestand 025 te gebruiken ontstaan de o.a. volgende mogelijkheden:

a. Synoniemen
... Deze worden ingevuld indien producten onder verschillende namen voorkomen.
... Bijvoorbeeld: ZOK-ZALF FNA staat voor UNGUENTUM ZINCI OXIDI ET SOL CALC HYDR FNA MR.


b. Bovengenoemde Latijnse naam wordt vertaald naar de volgende Nederlandse naam
... ZINKOXIDE-KALKWATERZALF FNA MR


c. Bij branded generics wordt de generieke naam vermeld.
... Bijvoorbeeld: DIAZEPAM A TABLET 2MG heeft als generieke naam DIAZEPAMUM TABLET 2 MG.

Zie ook de inhoud van rubriek NMRNR