Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 025 Relaties tussen namen

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
NMRNR Relatie soort 1O 3 N 006‑008
NMNRIN Naamnummer ingang 2O 7 N 009‑015
NMNRUI Naamnummer uitgang 3O 7 N 016‑022
Leeg veld 10 A 023‑032
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
In bestand 025 worden relaties tussen namen opgeslagen.
Met veld NMRNR wordt de soort van de relatie aangegeven, de twee volgende velden geven aan welke twee naamsnummers uit bestand 020 deze onderlinge relatie hebben.

Voorbeelden van de soorten relaties en de betekenis daarvan:

a. Synoniemen:
Deze worden ingevuld indien producten onder verschillende namen voorkomen.
Bijvoorbeeld: ZOK-ZALF FNA is synoniem voor UNGUENTUM ZINCI OXIDI ET SOL CALC HYDR FNA MR.

b. Relatie tussen Latijnse naam en bijbehorende Nederlandse naam:
UNGUENTUM ZINCI OXIDI ET SOL CALC HYDR FNA MR heeft als Nederlandse naam ZINKOXIDE-KALKWATERZALF FNA MR

c. Relatie tussen branded generics en de bijbehorende generieke naam:
DIAZEPAM A TABLET 2MG heeft als generieke naam DIAZEPAMUM TABLET 2 MG