Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 050 Voorschrijfproducten (PRK)

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
PRKODE PRK-code 1O 8(7+1) N 006‑013
PRNMNR Naamnummer prescriptie product 7(7,0) N 014‑020
PRKBST Verwijzing naar kenmerken bestand 10 A 021‑030
Leeg veld 2 A 031‑032
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
De uitgangsbasis voor het voorschrijfbestand

Dit bestand legt per PRK (PRescriptieKode) een verbinding met de naamstabel (BST020T) en het bijbehorende kenmerkenbestand.

Momenteel is het volgende kenmerkenbestand geactiveerd:
BST051T : PRK-kenmerkenbestand voor het voorschrijven op stofnaam