Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 050 Voorschrijfproducten (PRK)

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
PRKODE PRK-code 1O 8(7+1) N 006‑013
PRNMNR Naamnummer prescriptie product 7(7,0) N 014‑020
PRKBST Verwijzing naar kenmerken bestand 10 A 021‑030
Leeg veld 2 A 031‑032
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand gaat per G-Standaard van september 2023 vervallen. In plaats hiervan is bestand 052 beschikbaar.

De uitgangsbasis voor het voorschrijfbestand

Dit bestand legt per PRK (PRescriptie product Kenmerken) een verbinding met de naamstabel (BST020T) en het bijbehorende kenmerkenbestand.

Momenteel is het volgende kenmerkenbestand geactiveerd:
BST051T : PRK-kenmerkenbestand voor het voorschrijven op stofnaam