Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 059 Voorschrijfpr. Identificerende velden

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
PRKODE PRK-code 1O 8(7+1) N 006‑013
PRNMIK Identificerend Kenmerk 2O 10 A 014‑023
Leeg veld 9 A 024‑032
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand gaat per G-Standaard september 2023 vervallen. In plaats hiervan is bestand 052 beschikbaar.

Dit bestand geeft per PRK weer, welke identificerende kenmerken uit de G-Standaard een rol spelen. Het is dus een opsomming van kenmerken. De inhoud ervan staat in het bijbehorende kenmerkenbestand.
De verwijzing naar dit kenmerkenbestand is voor iedere PRK opgenomen in bestand BST050T.