Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 656 Bewakingen: Kenmerken

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
CICODE Bewakingscode CI 1O 8(7+1) N 006‑013
CIOMS Omschrijving CI/Bewaking 50 A 014‑063
THCTST Thes.nr. Bewakingssoort (=1015) 4 N 064‑067
CISRT Bewakingssoort 6 N 068‑073
THCIF Thes.nr. Folder (=136) 4 N 074‑077
CIFOL Folder 6 N 078‑083
CIWGC Volgens deskundigen J/N 1 A 084‑084
CIWGA Actie nodig J/N 1 A 085‑085
CIDWIN Datum vastlegging WINAp 8 N 086‑093
CIGSDO Datum opvoer G-Standaard 8 N 094‑101
CIGSDM Datum mutatie G-Standaard 8 N 102‑109
CICRKL Creatinine klaring 5 N 110‑114
CIMONI Bewaking te volgen door monitoren (J/N) 1 A 115‑115
Leeg veld 13 A 116‑128
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand gaat per G-Standaard van februari 2024 vervallen. In plaats hiervan zijn de MFB's gekomen.

Dit bestand bevat de kenmerken van de bewakingscode, o.a. de omschrijving en de vlaggen voor wel of geen actie.

Zie verder de Implementatierichtlijnen m.b.t. de contraindicaties.

Historie:
Per juli 2005 is dit bestand opgenomen in de G-Standaard. Samen met het bestand 655 verving zij de bestanden 651 en 652.De bestanden 651, 652 en 660 werden nog uitgeleverd tot 1-1-2007.