Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 656 Bewakingen: Kenmerken

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
CICODE Bewakingscode CI 1O 8(7+1) N 006‑013
CIOMS Omschrijving CI/Bewaking 50 A 014‑063
THCTST Thes.nr. Bewakingssoort (=1015) 4 N 064‑067
CISRT Bewakingssoort 6 N 068‑073
THCIF Thes.nr. Folder (=136) 4 N 074‑077
CIFOL Folder 6 N 078‑083
CIWGC Volgens deskundigen J/N 1 A 084‑084
CIWGA Actie nodig J/N 1 A 085‑085
CIDWIN Datum vastlegging WINAp 8 N 086‑093
CIGSDO Datum opvoer G-Standaard 8 N 094‑101
CIGSDM Datum mutatie G-Standaard 8 N 102‑109
CICRKL Creatinine klaring 5 N 110‑114
CIMONI Bewaking te volgen door monitoren (J/N) 1 A 115‑115
Leeg veld 13 A 116‑128
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de kenmerken van de bewakingscode, o.a. de omschrijving en de vlaggen voor wel of geen actie.

Zie verder de Implementatierichtlijnen m.b.t. de contraindicaties.

Historie:
Per juli 2005 is dit bestand opgenomen in de G-Standaard. Samen met het bestand 655 verving zij de bestanden 651 en 652.De bestanden 651, 652 en 660 werden nog uitgeleverd tot 1-1-2007.