Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Volgnummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
MFBFUNS1 Volgnummer 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Door dit veld (1 opvolgend) kunnen meerdere parameters aan een functie (bij een specifieke vraag) gekoppeld worden.


Het veld komt voor in: