Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Protocol attribuut ophalen

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
MFBFUWO Protocol attribuut ophalen 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld geeft aan dat in de vraag een protocolattribuut toegepast dient te worden.

Een protocolattribuut is de uitkomst van een eerdere vraag die bij volgende vragen in het protocol toegepast kan worden. Indien bij een vraag het veld MFBFUWO is gevuld, is het niet nodig om met behulp van een functie en bijbehorende bouwstenen gegevens op te halen en te vergelijken omdat er al een 'uitkomst' beschikbaar is in de vorm van een protocolattribuut.


Het veld komt voor in: