Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Protocol attribuut toekennen

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
MFBFUWT Protocol attribuut toekennen 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld geeft aan of en welk protocolattribuut van toepassing is.


Het veld komt voor in: