Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Operator waardelijst

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
MFBVOPEW Operator waardelijst 2 A Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld geeft aan of een middel al dan niet in een waardenlijst voorkomt.

Het veld bevat één van de volgende waardes:
1 = komt niet voor in artikelenlijst
2 = komt voor in artikelenlijst


Het veld komt voor in: