Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Scoreteller bij ja-antwoord

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
MFBVSTJ Scoreteller bij ja-antwoord 10 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld geeft aan welke score deze vraag oplevert indien het antwoord op de vraag 'ja' is. Deze score kan in het vervolg van de MFB worden toegepast indien in een latere vraag de functie 'bepaal de score' is opgenomen.

Het is belangrijk dat de score teller bij het begin van ieder protocol op 0 begint. Ook indien de MFB wordt aangeroepen door een andere MFB.


Het veld komt voor in: