Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Verklarende tekst bij nee-antwoord

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
MFBVSTNT Verklarende tekst bij nee-antwoord 80 A Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de tekst die in woorden weergeeft wat de uitkomst van de vraag is in geval het antwoord op de vraag 'nee' is. Deze tekst kan worden gebruikt om aan het eind van een doorlopen pad de gebruiker te tonen op welke gegevens het doorlopen pad is gebaseerd.

Voorbeeld: 'patient is niet 60 jaar of ouder'


Het veld komt voor in: