Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Postbusnummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
NAPB Postbusnummer 10 A Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Bevat het postbusnummer van de onderneming.

Alleen de postbusnummers worden opgenomen, zonder toevoeging van P.O.B., POB of postbusnummer.


Het veld komt voor in: