Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: NAW soort

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
NASRT NAW soort 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

De unieke sleutel in bestand 301 bestaat uit twee velden; zowel de soort als het NAW nummer maken onderdeel uit van de unieke sleutel.

De aanduiding van de soort bij een NAW hebben we als aanvulling in dit bestand opgenomen. Elke NAW die in bestand 301 voorkomt heeft bij verschillende soorten dezelfde gegevens.

Sommige van onze leveranciers zijn (als voorbeeld) zowel leverancier als groothandel en deze aanduiding willen (op termijn) we kunnen uitleveren in bestand 301. Volgen we de regels van goed database ontwerp zouden we in de G-Standaard alle verwijzingen naar 301 (dus ook vanuit 004) moeten voorzien van een extra veld dat aangeeft welke soort NAW het betreft. Aangezien een aanpassing van 004 op dit moment onwenselijk is, zullen we volstaan met het in de implementatierichtlijn opnemen van de soort die bij de specifieke NAW verwijzing hoort. Voor productverantwoordelijke in bestand 4 (farmaceutisch ondernemer) is dit soort 511.

Het alternatief om de soort in een extra bestand op te nemen met slechts het NAW nummer en de soortverwijzing hebben we u niet als alternatief geboden omdat dit de implementatie zou bemoeilijken met een extra bestand.

Bij Z-Index en enkele van de G-Standaard gebruikers bestaat wel de wens om op termijn andere soorten NAW's te gaan uitleveren, maar voordat dit gebeurt wordt uiteraard de werkgroep techniek geraadpleegd.


Het veld komt voor in: