Home / Documentatie / Publicaties / Conversietabel voor gebruikseenheden (bestand 361)

Conversietabel voor gebruikseenheden (bestand 361)

14-10-2019
De NHG-tabel Gebruiksvoorschrift (tabel 25) bevat een lijst met gebruikseenheden die gebruikt kunnen worden om de doseereenheid aan te geven, bijv. ‘tablet’, ‘capsule’ of ‘zakje’. Deze lijst is ook in de G-Standaard opgenomen en wordt per maart 2020 geactualiseerd. Daarbij gaan er veel eenheden vervallen en komen er twee nieuwe eenheden bij. Tevens is een lijst beschikbaar met synoniemen/alternatieven voor de eenheden die gaan vervallen.

 

Vervallen eenheden

Er gaan 89 eenheden vervallen. De criteria om een eenheid te laten vervallen zijn globaal als volgt:

  • De eenheid wordt überhaupt niet gebruikt voor het aangeven van de eenheid in het gebruiksvoorschrift. Bijvoorbeeld ‘meter’
  • Het is een eenheid waarvan geen producten meer in de handel zijn of die obsoleet zijn. Bijvoorbeeld ‘elixir’ en ‘theelepel’.
  • Eenheden met voor de patiënt relatief onbekende begrippen, waar al alternatieve namen in de tabel zitten, bijvoorbeeld emulsie, mucilago, mixtura.
  • Het betreft een term die voor het aangeven van de dosering en voor de patiënt geen meerwaarde biedt. Bijvoorbeeld: ‘tablet msr’, terwijl ‘tablet’ voldoende is.

 Voor een lijst met de eenheden die gaan vervallen, klik hier.

 

Nieuwe eenheden

De ‘finger tip unit’ is inmiddels een ingeburgerde eenheid, die ook in dermatologische richtlijnen wordt genoemd.
Er zijn de laatste jaren enkele producten in de handel gekomen die worden gedoseerd per ‘pompbeweging’.
Daarom worden de volgende eenheden nieuw opgenomen:

  • Finger tip unit, met een relatie naar de eenheid ‘gram’ en omrekeningsfactor 0,5 (dus 1 finger tip unit komt overeen met 0,5 gram)
  • Pompbeweging, zonder relatie naar een bepaalde eenheid omdat deze per product kan verschillen.

 Voor een lijst met de eenheden die blijven c.q. nieuw worden opgenomen, klik hier.

 

Wanneer?

Deze wijzigingen worden per 1 maart 2020 in de G-Standaard doorgevoerd. Dan wordt ook NHG-tabel versie 8 gepubliceerd, waarin deze wijzigingen vigerend worden.

 

Gevolgen voor de praktijk

De vervallen gebruikseenheden kan de voorschrijver niet meer gebruiken in nieuwe voorschriften, ook niet in herhaalrecepten. Tevens moeten mogelijk standaardvoorschriften en/of voorschriften in een formularium worden aangepast. Om de voorschrijvers en formulariumbouwers daarbij te ondersteunen is gekeken hoe gebruiksvoorschriften met vervallen eenheden het beste kunnen worden aangepast.

Voor de eenheden die gaan vervallen en waarvoor een synoniem of alternatief beschikbaar is, is een overzicht gemaakt wat deze synoniemen en alternatieven zijn. Een synoniem kan één op één de oude gebruikseenheid vervangen (Bijv. ‘tablet’ vervangt ‘tablet mga’). Bij een alternatief is dat niet zo. Dit is een alternatieve eenheid die bij het gekozen middel gebruikt kan worden, maar het gebruiksvoorschrift, met name de hoeveelheid daarin, dient dan handmatig nagekeken te worden en zonodig te worden aangepast (bijv. ‘eetlepel’ vervalt, het alternatief is ‘ml’).

 Het complete overzicht van vervallen eenheden en synoniemen en alternatieven is opgenomen in de tabel met vervallen gebruikseenheden.