Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Aanspraak op geneesmiddel bij indicatie volgens ZN

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
AAAAZN Aanspraak op geneesmiddel bij indicatie volgens ZN 1 A ZIN
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld geeft aan of zorgverzekeraars uitspraak hebben gedaan over de aanspraak op het supplementaire product. De volgende waardes zijn mogelijk:
N = er is geen aanspraak op het geneesmiddel bij betreffende indicatie.
J = er is wel aanspraak op het geneesmiddel bij betreffende indicatie.
O = de aanspraak op het geneesmiddel bij deze indicatie is (nog) niet beoordeeld. (NB: wordt niet meer gebruikt bij nieuwe combinaties van ZINR en INID)


Het veld komt voor in: