Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Aanspraak op geneesmiddel bij indicatie volgens ZN

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
AAAAZN Aanspraak op geneesmiddel bij indicatie volgens ZN 1 A ZIN
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld geeft aan of zorgverzekeraars uitspraak hebben gedaan over de aanspraak op het supplementaire product. De volgende waardes zijn mogelijk:


J betekent dat het geneesmiddel bij deze indicatie voldoet aan stand van wetenschap en praktijk en de verzekerde aanspraak heeft, mits op de behandeling aangewezen. Het geneesmiddel kan gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.
N betekent dat het geneesmiddel bij deze indicatie op populatieniveau (nog) niet voldoet aan stand van wetenschap en praktijk. Het kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar, tenzij via een machtiging. Deze machtiging kan voor een individuele verzekerde worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar. Na goedkeuring kan er voor de betreffende verzekerde gedeclareerd worden met de dummycode 99999995.


[O = de aanspraak op het geneesmiddel bij deze indicatie is (nog) niet beoordeeld. (NB: wordt niet meer gebruikt bij nieuwe combinaties van ZINR en INID)]


Het veld komt voor in: