Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Soort code

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
AAACOD Soort code 2 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de code van het soort ZRS-item, waarbij de codes een hiërarchische volgorde aangeven.

De inhoud van het veld bevat één van de volgende waardes:
10 = aanleiding
11 = subaanleiding
20 = analyse
21 = subanalyse
30 = actie
31 = subactie
32 = uitgevoerde subactie binnen een actiegroep


Het veld komt voor in: