Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Soort code

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
AAACOD Soort code 2 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Naast de coderingen voor de Aanleiding (10), de Analyse (20) en de Actie (30) worden nog vier aparte subtabellen (resp. 11, 21, 31 en 32) opgenomen.

Bij iedere tabel wordt de waarde ZRNR=1 ingevuld; de omschrijving daarvan is "-", hetgeen de betekenis heeft "bewust niet ingevuld".


Het veld komt voor in: