Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: ATC-Code

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
ATCBEG ATC-Code 8 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat (evt. een begin-deel van) de ATC-code van het geneesmiddel dat wordt aangeschreven en waaruit een eventuele contra-indicatieaard (INAARD) afgeleid kan worden.

Let op : Dit veld is samen met de contra-indicatiecodeaard (INAARD) uniek per record.


Het veld komt voor in: