Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: ZI-nummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
ATKODE ZI-nummer 8 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het ZI-nummer (tot 1999 heette dit het artikelnummer, soms "KNMP nummer" genoemd)

Omschrijving: - 7 cijfers + 1 controlecijfer volgens de standaard MODULO-11 methode.
- Het artikelnummer is een uniek nummer voor een artikel.

Z-Index kent geen nummers toe in de volgende ranges (de zogenaamde "vrije range"):
12900000 t/m 12999999
90000000 t/m 99999999


Het artikelnummer wordt gegenereerd indien uit de volgende rubrieken een unieke combinatie ontstaat:

- (HPKODE) HandelsProduktKode (HPK)
- (RVREGNR1) Nationaal handelsvergunningnummer.
- (EUNUM) Europees handelsvergunningnummer
- (VPKLEV) Productverantwoordelijke
- (VPDLHV) Hoeveelheid per deelverpakking
- (XPDLEH) Basiseenheid verpakking
- (VPHFAA) Aantal hoofdverpakkingen
- (VPHFOM) Hoofdverpakking omschrijving kode
- (VPDLAA) Aantal deelverpakkingen
- (VPDLOM) Deelverpakking omschrijving kode


Het veld komt voor in: