Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Artikelnaamnummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
ATNMNR Artikelnaamnummer 7 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Het artikelnaamnummer is de sleutel welke toegang geeft tot het bestand namen. De rubriek verwijst naar het naamnummer (NMNR) in bestand 0020. Hierdoor beschikt het artikel over alle informatie die in het namen bestand aanwezig is. Zoals bijvoorbeeld een volledige naam (NMNAAM), etiketnaam (NMETIK) en memokode (NMMEMO).

In het namen bestand zijn alle namen opgenomen van zowel generieke produkten als van handelsprodukten en artikelen.

Veelal zal het artikelnaamnummer gelijk zijn aan het handelsproduktnaamnummer Van de voorkomende namen kunnen eveneens synoniemen en vertalingen meestal latijn-nederlands voorkomen.


Het veld komt voor in: