Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: HIBC-barcode

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
BARCOD HIBC-barcode 16 A NVT
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
De HIBC-barcode is als volgt opgebouwd:

*+ LLLL HHHH III U C *

* Start en stopteken behorend bij de symbologie code 39

+ HICB Supplier Format Flag Character

LLLL Labeler Identification Code, een alfanumerieke code waarvan het eerste teken altijd een alfabetisch teken is. De code wordt aan een organisatie toegekend door de Health Industry Business Communications Council of door de European Health Industry Barcode Foundation

HHHH 36 tallige Handelsproduktkode

III 36 tallig Identificatienummer

HHHHIII vormt tesamen de identificerende waarde van het artikelnummer.

U Unit of measure, 0=ongedefinieerd 1-9 biedt de mogelijkheid om aanvullende verpakkingsinformatie te coderen. De G-Standaard bevat op deze plaats uitsluitend de waarde 0

C Modulus 43 check character

Toelichting ----------- Het HIBC coderingssysteem bestaat uit een Supplier Standard en een Provider Standard. Bovenstaande bijzondere primaire code is een onderdeel van de Supplier Standard. De algemene primaire code zoals deze gebruikt wordt in de gezondheidszorg wordt gevormd door:

* + LLLL PPPPPPPPPPPP U C *

waarin:

LLLL Labeler Identification Code, een alfanumerieke code waarvan het eerste teken altijd een alfabetisch teken is. De code wordt aan een organisatie toegekend door de Health Industry Business Communications Council of door de European Health Industry Barcode Foundation

P Catalogus of productnummer (1-13 lang)

U Unit of measure, 0=ongedefinieerd. 1-9 biedt de mogelijkheid om aanvullende verpakkingsinformatie te coderen.

C Modulus 43 check character

Zoals blijkt is voor het "Catalogus"nummer een centrale afspraak gemaakt om een referentie te bieden naar de G-Standaard.


Het veld komt voor in: