Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Omrekenfactor theoretische duur

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
BBDBER Omrekenfactor theoretische duur 1 N NHG en WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de factor die gebruikt dient te worden bij een (theoretische) duurberekening bij opgegeven dosering en hoeveelheid. De factor kan ook worden gebruikt voor de benodigde hoeveelheid indien dosering en duur bekend is. In de beschrijving van de NHG-tabel Gebruiksvoorschrift van het NHG wordt de inhoud van dit veld als 'berekenbaarheid' beschreven.

0 - Nee............. : alleen bij pijn
1 - Ja
2 - Ja, dubbel!!.. : in beide neusgaten


Het veld komt voor in: