Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Memocode aanvullende tekst

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
BBETMK Memocode aanvullende tekst 5 A NHG
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de memocode van de aanvullende tekst.

De memocode voor een aanvullende tekst kan mogelijk in de toekomst aangepast moeten worden. Dit onderliggende nummer zal NOOIT aangepast worden.

De memocode is handig voor de gebruiker. Het unieke nummer is vanwege haar uniciteit zeer bruikbaar bij de opslag in het EPD en in de onderlinge communicatie.

De oude etiketteksten zoals deze oorspronkelijk in de G-Standaard waren opgenomen voordat ze werden samengevoegd met de NHG-teksten, zijn opgenomen onder de 1000. Het nummer is hierbij hetzelfde gebleven.


Het veld komt voor in: