Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Uniek nummer aanvullende tekst

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
BBETNR Uniek nummer aanvullende tekst 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het unieke nummer van een aanvullende tekst (= etikettekst).

De oude etiketteksten zoals deze oorspronkelijk in de G-Standaard waren opgenomen voordat ze werden samengevoegd met de NHG-teksten, zijn opgenomen onder de 1000. Het nummer is hierbij hetzelfde gebleven.


Het veld komt voor in: