Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Uniek nummer per tekstcategorie

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
BBTCNR Uniek nummer per tekstcategorie 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het unieke nummer van een tekstcategorie.

Met ingang van versie 6 zijn de tot dan toe geldende categorieën vervallen en zijn nieuwe categorieën vigerend geworden.
De categorieën die geldig zijn vanaf versie 6 zijn opgenomen met nummer 101 en hoger.


Het veld komt voor in: