Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Bron toedieningsweg itemnummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
BRONTDW Bron toedieningsweg itemnummer 6 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat een itemnummer uit thesaurus 1420 (bestand 902).
Thesaurus 1420 bevat de bron toedieningsweg.

Voorbeelden:
1 Registratiedossier (SPC)
2 KNMP


Het veld komt voor in: