Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Bijzondere Kenmerk

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
BYZKEN Bijzondere Kenmerk 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat een itemnummer uit thesaurus 72 (bestand 902).
Thesaurus 72 bevat de Bijzondere Kenmerken.

Historie:
De inhoud van dit veld komt geheel overeen met de oude rubriek NIVRL2 uit bestand 400.


Het veld komt voor in: