Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: DDD-aantal

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
DDDANT DDD-aantal 10 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Deze rubriek bevat de Defined Daily Dose (DDD).

De DDD is de benaderde gemiddelde onderhoudsdosis voor volwassenen bij gebruik van een geneesmiddel voor de hoofdindicatie. Elke DDD geldt voor een bepaalde toedieningsweg. De DDD is in studies over geneesmiddelgebruik als meeteenheid te gebruiken en komt niet altijd overeen met de werkelijk toegepaste dosis bij een bepaalde aandoening, de Prescribed Daily Dose. Deze wordt immers individueel bepaald.


De waarde van deze DDD is vastgesteld door het WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. Bij aanvang van de G-Standaard in 1985 (destijds KNMP Geneesmiddelendatabank geheten) heeft het Geneesmiddel Informatie Centrum zelf DDD's vastgesteld voor geneesmiddelen waarvoor destijds geen internationale DDD was vastgesteld. Wanneer er sprake is van een zelfvastgestelde DDD, is dit aangegeven in de G-Standaard in veld DDDIND.

Deze rubriek wordt gebruikt in samenhang met de DDD-eenheid (DDDENH) en DDD-toedieningsweg (DDDTOW).


Het veld komt voor in: