Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Dubbelmedicatiecode

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
DMCODE Dubbelmedicatiecode 8 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de dubbelmedicatiecode van de combinatie PRK-A en PRK-B.

De dubbelmedicatiecode is de unieke sleutel van bestand 672 "Dubbelmedicatie teksten".


Een dubbelmedicatiecode die ooit in gebruik is geweest zal nooit een andere bijbehorende betekenis krijgen.


Het veld komt voor in: