Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: PRK kode dubbelmedicatie B

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
DMPRKB PRK kode dubbelmedicatie B 8 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de PRK-code en verwijst naar de PRKODE in bestand 050.
De waarde van DMPRKB is altijd groter of gelijk aan DMPRKA. Op deze wijze wordt de combinatie tussen PRK-A en PRK-B slechts eenmaal uitgeleverd.


Het veld komt voor in: