Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Duiding ID

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
DUIDID Duiding ID 9 N ZIN
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld geeft de duiding-ID. Hiermee kan de duiding-tekst worden opgezocht in bestand 921/922 met tekstmodule=402 (waarde afkomstig uit thesaurus 103) en tekstsoort=400 (waarde afkomstig uit thesaurus 104).

NB: er zijn geen duidingsteksten meer sinds medio 2019. Het opzoeken van de duidingstekst is dan ook niet nuttig.


Het veld komt voor in: