Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Einddatum (jjjjmmdd) van tarief/prijs/bedrag

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
ENDDAT Einddatum (jjjjmmdd) van tarief/prijs/bedrag 8 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Dit veld bevat de datum waarop een tarief/prijs/bedrag van een artikel/prestati e niet meer geldig is.


Het veld komt voor in: