Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Enkelvoudige toedieningsweg itemnr

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
ENKTDW Enkelvoudige toedieningsweg itemnr 6 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat een itemnummer uit thesaurus 7 (bestand 902).
Thesaurus 7 bevat de toedieningswegen.

Voorbeelden:
2 INTRAMUSCULAIR
5 INTRAVENEUS

In thesaurus 7 zijn zowel 'enkelvoudige' als 'meervoudige' toedieningswegen opgenomen. Met 'meervoudig' wordt bedoeld dat de term meerdere toedieningswegen kan omvatten, zoals 'parenteraal'.

In dit veld worden uit deze thesaurus alleen de enkelvoudige toedieningswegen aangeroepen.


Het veld komt voor in: