Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Europees handelsvergunningnummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
EUNUM Europees handelsvergunningnummer 20 A Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Het Europese vergunningnummer wordt ingevuld bij geneesmiddelen die centraal geregistreerd zijn via de EMA (European Medicines Agency).

Het nummer is als volgt opgebouwd:

EU/x/yy/zzz/qqq (tot 2015) of EU/x/yy/zzzz/qqq (vanaf 2015)

x = 1 (humane geneesmiddelen) of 2 (veterinaire geneesmiddelen) ‚€

yy = de laatste twee posities van het jaartal waarin de handelsvergunning is af gegeven (bv. 98 = 1998 en 14 = 2014)

zzz of zzzz = volgnummer van dossier binnen het jaar (vanaf 2015 zijn hiervoor vier posities gereserveerd)

qqq = volgnummer van presentatie (farmaceutische vorm, sterkte verpakkingsopbouw

‚


Het veld komt voor in: