Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Generieke naam

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GNGNAM Generieke naam 50 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de omschrijving van de generieke naam.
De naam is gebaseerd op de International Nonproprietary Names (INN) of op ander bronnen indien de naam niet in de INN voorkomt.

De naam kan naast het werkzame gedeelte ook een gedeelte bevatten dat informatie geeft over de soort verbinding, bijv. zout, ester, over de hoeveelheid kristalwater, of over het soort preparaat, bijv. extract, tinctuur.
Bij organische stoffen staat het werkzame gedeelte voorop, bij anorganische stoffen het kation. Wanneer de sterkte van een product uitgedrukt wordt in het werkzame gedeelte van de stof, is een generieke naam opgenomen waarvan de zoutvorm met het woord 'als' ervoor tussen haakjes achter het werkzame gedeelte is geplaatst.


Het veld komt voor in: