Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Omgerekende hoeveelheid

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GNMOMH Omgerekende hoeveelheid 12 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de hoeveelheid werkzame stof die is 'omgerekend' naar de hoeveelheid van de volledige generieke naam.

Zie verder GSK-kode (veld GSKODE).


Het veld komt voor in: